Disclaimer/algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FUNX ADDS 2022

Op het gebruik van deze website (www.funxadds.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

FunX Adds streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat FunX ADDS niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. FunX ADDS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via de e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen FunX ADDS en de gebruiker van de website ontstaan

HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. FunX ADDS heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. FunX ADDS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle publicaties en uitingen van FunX ADDS zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat FunX ADDS daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.